İçeriğe geç

Özel Yazılım Geliştirme

20 Yıllık farklı sektörlerdeki edindiğimiz deneyimlerimiz ile müşterilerimizle sinerji yakalarız, aynı dilden konuşuruz, birlikte düşünür birlikte yorumlarız.
İhtiyacınız olan Özel Yazılım Geliştirme hizmetimiz ile sizi dinliyoruz, isteğiniz üzerine işletmenizin faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu özel yazılım ihtiyacını karşılamak üzere; ön analiz, detay analiz ve analiz raporu çalışmalarının paralelinde geliştirme ve uygulama süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Müşterimizin talep etmesi durumunda, gerek danışmanlık hizmetiyle gerekse yazılım geliştirme grubuna doğrudan katılmak suretiyle özel yazılım geliştirme sürecinde yer alabiliriz.

ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRME NEDENLERİ

  • Sektöre veya işletmeye uygun paket yazılım geliştirilmemiş olması,
  • Yönetim sürecinde ihtiyaçların özel yazılım çözümleri,
  • Üretim yönetiminde istenen özel detayların takibinin gerekliliği,
  • Mevcut yazılım veya donanımla entegre kontrol ve raporlama çözümleri ihtiyacının olması,
  • Rakiplerin önüne geçmek, istenilen hedeflere ulaşmak için yüksek performanslı, kolay kullanımı olan, güvenli, hızlı, sorunsuz çalışan özel bir yazılıma ihtiyaç duyulması.

Analiz ve Projelendirme

Özel istek ve hedefler dinlenerek işin, sektörün varsa aksayan sistemin analizi yapılarak konu ile ilgili analiz dokümanın oluşturulması ve yapılacak çalışmanın tüm detayları ile projelendirilmesinin ve iş planının oluşturulması sürecidir.

 Geliştirme/Uyarlama

Analiz ve projelendirme sürecinde tüm detayları belirlenmiş olan çalışmanın yazılım geliştirme yapısı için mimari dizayn yapılarak en uygun ve esnek yapı oluşturulur. Program arayüzlerinin tasarımları hazırlanır.

UAT-Kullanıcı Kabul Testleri

Örnek uygulama için hazırlanan kodlarla proje detaylarının karşılaştırıldığı, kullanıcı ve yönetici testlerinin gerçekleştirildiği süreçtir. Test verileri sonucunda yazılım geliştirme durumu gözden geçirilir ve en mükemmel sonuç elde edilinceye kadar test sürecine devam edilir.

Kullanıcı Eğitimleri

Tüm testlerden olumlu sonuç alan uygulama için sistem kullanım eğitimi verilir.

 İşletim

Canlı kullanıma geçiş sonrası yazılım bakım ve desteği sunulur. Dış destek kaynağı ve içerik yönetimi hizmetleri sağlanır.